top of page

Kateřina Kopečková

Jako dítě mě nejvíc zaujalo vyřezávání do dřeva, ikdyž postupně jsem přešla spíše na keramickou hlínu. Po gymnáziu jsem si vybrala ke studiu Design keramiky na Fakultě užitého umění v Ústí nad Labem. Po nějaké době jsem přešla na Katedru výtvarné kultury pod Pedagogickou fakultou UJEP, kde jsem měla větší možnost rozvíjet nejrůznější výtvarné techniky i přístupy. V malbě jsem tíhla ke konceptuálnímu umění, v objektové tvorbě spíše k dadaismu. V umělecké skupině Spratci jsem zase pracovala s videem a performance. Své magisterské studium jsem zakončila na Pedagogické fakultě Masarykovi univerzity v Brně, v oboru Výtvarná výchova a zprostředkování umění. Výuka výtvarné výchovy a další zprostředkování umění se stalo mým hlavním zaměřením.

Praxi jsem získala hlavně na roční stáži v Belgii, kde jsem učila na základní škole výtvarnou výchovu metodou CLIL. V Oblastní galerii v Liberci a dalších institucích jsem si zase vyzkoušela práci s dětmi přímo před originály. Při mateřské dovolené jsem se zapojila do projektu Zachraňme kino Varšava, kde se dobrovolníci zasloužili o znovuotevření významné kulturní budovy v Liberci. Nyní se zde starám o komunikaci se školami a připravuji výukové programy. Další moje práce je v Ateliéru Václava Kováře v Liberci, kde vedu výtvarné kurzy pro děti i dospělé a pořádám workshopy a přednášky o Skutečné kreativitě.

Svou vlastní výtvarnou tvorbu prezentuji na

www.katerinakopeckova.cz

bottom of page