top of page

KOMUNIKACE S VÝTVARNÝM DÍLEM

přednáška

Jakým způsobem mám nahlížet na umělecké dílo a jak si z něj "přečíst" poslání, které má sdělit? Co mám vlastně obdivovat na obrazech a jak je chápat? Tato přednáška vám poskytne téměř univerzální návod, jak přistoupit k uměleckému dílu, ať už je to realistický obraz, či neurčitá abstrakce. Projedeme historická období a zaměříme se na moderní a současné umění.

Přednáška je doplněna o projekci a drobné občerstvení. Aktivní zapojení účastníků probíhá formou besedy či krátkých úkolů.

Místo konání:          Ateliér Václava Kováře v Liberci

Délka:                       2-3 hodiny

Pro koho:                 pro kohokoli

Počet účastníků:     není omezen

Cena:                       250,- Kč

Termín konání:       Po dohodě

bottom of page