top of page

V září 2020 budeme v Liberci otevírat nový ateliér, který částečně nahradí ukončené kurzy v Ateliéru Václava Kováře.

bude se jmenovat:

Ateliér T.U.B.A.

Prostory se nachází v Rumunské ulici, v Liberci.

www.ateliertuba.cz

V ateliéru se budou konat pravidelné výtvarné kurzy pro děti i dospělé, víkendové workshopy a další akce. Nabídka dětských kurzů se ponese v konceptu Skutečné kreativity a lektorkami budou Kateřina Kopečková, Věra Bělinová a Šárka Sochová Landová.

 Můžete se těšit na atraktivní program s jasným cílem:

 

Najít a podpořit v dětech jejich vlastní osobité pojetí světa a naučit je toto pojetí výtvarně zpracovat.

Rozvrh kurzů je již zveřejněn a přihlašování spuštěno!

 

Aktuální vývoj Ateliéru T.U.B.A. a další novinky o Skutečné kreativitě můžete sledovat i na FB

 

 

 

DĚKUJEME

  • Facebook

VÝTVARNÉ KURZY

kurzy
7-11
5-7
3-5
2-3
SOCHAŘSTVÍ

 

Skutečná kreativita pro děti od 7 do 11 let

 

Kurz naplňuje hlavní myšlenku konceptu výtvarné výchovy "Skutečná kreativita", tedy nechat tvůrčí myšlení na žákovi. Lektorka vytváří systematický program s dílčími aktivitami a teoretickým výkladem, který vede k rozvoji žákova vlastního pojetí výtvarného tématu. Zapojuje výtvarnou hru, zážitkovou tvorbu i kreativní rozcvičky, které probouzí tvůrčí myšlení. Důležitou složkou programu je i rozvoj výtvarných technik, vhled do světa umění a záměrné kopírování k pochopení výtvarných principů.

Lektor: Věra Bělinová

Délka lekce: 90 min, 1x týdně

Počet lekcí v kurzu: 15

Cena kurzu: 2250,- Kč (včetně pomůcek a materiálu)

Počet účastníků: max 10 dětí

 

1. pololetí šk.r. 2020/2021

1. termín: pondělí 14:30 - 16:00

2. termín: středa 14:30 - 16:00

 

Skutečná kreativita pro děti od 5 do 7 let

Kurz naplňuje hlavní myšlenku konceptu výtvarné výchovy "Skutečná kreativita", tedy nechat tvůrčí myšlení na žákovi. Lektorka vytváří systematický program s dílčími aktivitami a teoretickým výkladem, který vede k rozvoji žákova vlastního pojetí výtvarného tématu. Zapojuje výtvarnou hru, zážitkovou tvorbu i kreativní rozcvičky, které probouzí tvůrčí myšlení. Důležitou složkou programu je i rozvoj výtvarných technik, vhled do světa umění a záměrné kopírování k pochopení výtvarných principů.

Lektor: Kateřina Kopečková, Věra Bělinová

Délka lekce: 90 min, 1x týdně

Počet lekcí v kurzu: 15

Cena kurzu: 2250,- Kč (včetně pomůcek a materiálu)

Počet účastníků: max 10 dětí

1. pololetí šk.r. 2020/2021

1.termín: pondělí 16:30 - 18:00 (Věrka)

2. termín: čtvrtek 14:30 - 16:00 (Katka)

 

Skutečná kreativita pro rodiče s dětmi od 3 do 5 let

V tomto věku je dětská mysl zaplněná úžasně bohatými fantaskními světy, které jen čiší originalitou, osobitostí a tvůrčím duchem. Pokud dětem v tomto věku poskytneme inspirativní zázemí, výtvarný materiál a vhodná zadání, můžeme sklízet skutečně kreativní výkon skoro zadarmo. Kurz je určen malé skupince dětí v doprovodu svých rodičů, kteří zde plní funkci hlavně pozorovací a podporovací. Hlavní tvorba spočívá na dítěti. Lektorka pracuje s principy skutečné kreativity a využívá techniky vhodné pro tento věk dětí. Samozřejmostí je individuální přístup ke každé dětské osobnosti.

Lektor: Šárka Sochová Landová

Délka lekce: 90 min, 1x týdně

Počet lekcí v kurzu: 15

Cena kurzu: 2250,-Kč (včetně pomůcek a materiálu)

Počet účastníků: max 6 rodičů s dětmi

1. pololetí šk.r. 2020/2021

středa 16:30 - 18:00

 

Skutečná kreativita pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let

Jakmile se dítě začne zajímat o pastelky a pozorovat, co dělají, je zralé na náš kurz určený pro ty nejmenší tvůrce. V tomto věku jde hlavně o to, aby dítě mělo možnost a volnost dosyta poznávat a experimentovat s výtvarným materiálem. Verbální komunikace není nutná a ani se nepočítá s delší koncentrací na práci. Tvorba je velmi akční, proměnlivá a často vedená spíše náladou dětí než připraveným programem. Proto je lekce rozdělena na dvě části. V první je nabídnut vedený program s cílem naučit se techniku, vyrobit něco z výtvarného materiálu, zařádit si s barvami, apod. V druhé části si děti volí k práci jednu z nabízených senzomotorických her, které jsou k dispozici. Tyto hry vycházejí z principů Montessori pedagogiky a rozvíjejí smysly a jemnou motoriku. Rodič je zde hlavním průvodcem dítěte. Pomáhá, pozoruje a vnímá potřeby svého dítěte, na které může reagovat. Práce každého pak může být velmi individuální.

Lektor: Kateřina Kopečková

Délka lekce: 60 min, 1x týdně

Počet lekcí v kurzu: 15

Cena kurzu: 1900,- Kč (včetně pomůcek a materiálu)

Počet účastníků: max 6 rodičů s dětmi

1. pololetí šk.r. 2020/2021

čtvrtek 10:00 - 11:00

 

Tvůrčí sochařství pro rodiče s dětmi od 2 do 11 let

Nejen malování může být prostředkem k rozvoji tvůrčího myšlení. Prostorová tvorba může leckomu vyhovovat více. Práce s keramickou hlínou, sádrou, dřevem a dalšími materiály je výbornou příležitostí pro společnou tvůrčí činnost rodiče a dítěte. Ať už tvoří každý své dílo, nebo společnou věc, je to čas, který je oba sbližuje. Program lekce je velmi volný a individuální. Lektorka nabízí témata ke zpracování, vysvětluje techniku a podporuje vytváření vlastních návrhů. Keramickou hlínu je možné i vypálit a využít pro užitkové předměty. Pro práci se dřevem máme kvalitní dlátka. Zkoumáme různorodé materiály ke zpracování. Rodič a dítě jsou jeden tým, který si řídí činnost sám a využívá rad a tipů lektorky.

Lektor: Kateřina Kopečková

Délka lekce: 90 min, 1x týdně

Počet lekcí v kurzu: 15

Cena kurzu: 2250,- Kč (včetně pomůcek a materiálu)

Počet účastníků: max 6 rodičů s dětmi

1. pololetí šk.r. 2020/2021

čtvrtek 16:30 - 18:00

bottom of page